Vängsjöns badplats

Badplatsen ligger vid Vängsjöns östra strand, 4 kilometer norr om Gottröra. Här finns cirka 20 m strandlinje med lite sand och svagt sluttande gräsmatta med enstaka lövträd i västerläge. Omgärdas av blandskog.
Bilder från Norrtälje