Vällenbadet

Här finns en barnvänlig badplats med gräsytor, bryggor, sandstrand, paviljong med tak, bänkbord och grillplatser. Badplatsen är anpassad för personer med rörelsenedsättning. Här finns en tillgänglig torrtoalett, en ramp för att lättare komma i och ur vattnet och en handikapparkering.
Bilder från Östhammar