Uddhamnens badplats

Badplatsen ligger norr om Herräng samhälle och har cirka 100 meter strandlinje med sandstrand och plan gräsyta i norrläge.
Bilder från Norrtälje