Tolvmansgården

Rimbo hembygdsförenings hembygdsgård Tolvmansgården ligger i Liesta by strax utanför Rimbo och omnämns första gången 1384. 1730 bestod byn av tre hemman, varav Tolvmansgården var ett. Gården är flyttad till nuvarande plats i mitten av 1800-talet. Namnet Tolvmansgården kommer av att hemmanet beboddes av en tolvman, som kan motsvaras av en nämndeman.
Läs mer…
Här hittar Du mera bilder!