Skedviken

Skedviken är känd för sina stora flockar av storskrak. Varje höst samlas tusentals skrakar i stora band. Under ljudligt plaskande driver de in småfisk i en grund vik där de sedan gemensamt kalasar på det sjudande stimmet.
Förr kallades skraken för körfågel just för att den ”körde” fisken. Man byggde till och med fiskfällor i lämpliga vikar för att utnyttja skrakarnas skallgångskedjor. Storskrakarna brukar få sällskap av flockar av salskrakar som rastar i sjön från oktober fram till isläggningen.
Läs mer…
Här hittar Du mera bilder!