Skebobruk

I Skebobruk fanns redan 1444 en järnhytta vilket är det äldsta säkra belägget på medeltida bruksrörelse i Uppland. År 1622 byggdes en stångjärnshammare. På 1680-talet kom vallonerna till Skebo med sin tillverkningsteknik.
Läs mer…
Här hittar Du mera bilder!