Sankt Eriks Gille

Sankt Eriks Gille är Roslags-Bro hembygdsförening. Gillet bildades den 18 maj 1960 på 800-årsdagen av Erik den heliges död. Hembygdsföreningens fasta punkt är den gamla gården Labacken, belägen i
Övra Söderby.
Läs mer…
Här hittar Du mera bilder!