Salmunge sjöäng

Spännande blandning av natur och kultur. Här finns fornlämmningar från järnåldern i form av en runsten och ett gravfält. Här passerade också den havsvik som tidigare utgorde, Sjuhundraleden, den gamla sjöleden mellan Norrtäljeviken och Uppsala. Dessutom finns spår av en annan viktig kommunikationsled, den gamla banvallen sträckan Rimbo – Norrtälje.

Näringsrika slättsjöar förknippas framför allt med ett rikt fågelliv. Här i Björkarn häckar bl. a. skäggdopping, gräsand, knipa, sångsvan, brun kärrhök, vattenrall, sothöna, tofsvipa, enkelbeckasin, sävsångare, rörsångare, och sävsparv. Med lite tur kan man även få höra den sällsynta flodsångaren samt den numera mindre ovanliga gräshoppsångaren och kärrsångaren.
Här hittar Du mera bilder!