Roslagsmuseet

Roslagsmuseet är Norrtälje kommuns kulturhistoriska museum. Museibyggnaden är från 1700-talet och var ursprungligen ”Stora Werkstaden” i Norrtelje gevärsfaktori.
Läs mer…
Här hittar Du mera bilder!