Roslagens sjöfartsmuseum

Roslagens sjöfartsmuseum i Älmsta, visar utställningar om rospiggens sjöfartstraditioner, bland annat med avseende på vikingatiden, havspostföring och den moderna färjetrafiken. Vidare visas skärgårdsfiske, skärgårdsseglation, lastramparna, segel och ånga, båtbyggartraditioner, pråmar, timmerbogsering och sjöfartens servicenäringar: fyrväsende, lotsväsende och sjöräddning. Väddö kanals historia tas också upp i museet.
Läs mer…
Här hittar Du mera bilder!