Rönnskärs udde

Rönnskärs udde är belägen på Väddös östsida mot Ålands hav. Hällmarksområdet på Rönnskärs udde är en klassisk fågellokal och det främsta skälet till att området skyddas som naturreservat. I övrigt består reservatet av ett skogsbestånd som är relativt opåverkat och har en del lågor och torrakor. I skogen finns gran, asp, tall och björk. I området finns också ett par små rikkärr med bl.a. majviva.
Läs mer…
Här hittar Du mera bilder!