Rånäs bruk

Rånäs bruk är Upplands sydligaste vallonbruk. På Rånäs har grevar, baroner och friherrar huserat. Här har släkterna Oxenstierna, Stenbock, Reuterskiöld och andra styrt sedan 1300-talet.
På åkrarna runt bruket odlades spannmål, i brukets vidsträckta skogar kolades det och i brukslängorna bodde de arbetarfamiljer som fick anställning vid bruket – en anställning som ansågs som en försörjning för all framtid.
Axel Didrik Reuterskiöld byggde det nuvarande Rånäs Slott år 1833-1844.

Konstutställning ”Konstsommar i Rånäs”
Läs mer…
Här hittar Du mera bilder!