Nysättra badplats

Badplatsen ligger vid Vätösundets västra strand öster om Nysättra i söderläge. Här finns cirka 10 meter strandlinje och sluttande gräsyta. Badplatsen är omgärdad av löv- och barrskog.
Bilder från Norrtälje