Norr Malma

Du får söka dig ända ner till Djurgården i Stockholm för att hitta ett lika stort ekbestånd som det vid Norra Malma. Det faktum att denna ekhage inte ligger långt från ekens naturliga nordgräns gör inte saken mindre märkvärdig.
Läs mer…
Här hittar Du mera bilder!