Mörby slottsruin

Enligt legenden hade vikingahövdingen Myre sitt fäste i närheten av nuvarande ruin. Största delen av vad vi kan se av slottet idag byggdes under 1560-talet. Därefter skedde om och tillbyggnader. I spåren av dåliga affärer pantsattes slottet under 1670-talet av dåvarande ägaren Gustaf Gabrielsson Oxenstierna och slottet började förfalla.
Läs mer…
Här hittar Du mera bilder!