Marums badplats

Badplatsen ligger på Björkös sydvästra strand, söder om Marum i sydvästläge. Här finns en strandlinje med cirka 65 meter strandlinje och långgrund, lite stenig botten.
Bilder från Norrtälje