Kornamossen

Roslagens skogsbygder har två spännande naturområden. Dels ett myrområde med många orkidéer, dels en artrik slåttermark.
Kornamossen är en stor, ganska orörd myr som anses vara en av länets värdefullaste. Grundvattnet har en hög halt av kalk vilket har gett upphov till ett rikkärr med orkidéer som kärrknipprot, sump- och ängsnycklar. Andra arter som är beroende av kalkinslaget är slåtter-blomma och snip. Kärrytan växlar mellan rikare och fattigare miljöer, det syns tydligast på mossorna. I de rikare delarna växer olika brunmossor som t ex korv-, praktkrok- och guldspärrmossa. Dessa skiljer sig helt från de näringsfattiga områdenas vitmossor. Fattigområdena har också andra orkidéarter, bl a myggblomster och korallrot.
Läs mer…
Här hittar Du mera bilder!