Hembygdsgården Snåret

Riala hembygdsförening bildades 1934, då den gamla mangårdsbyggnaden vid Snåret och lite mark förvärvades. Byggnaden räddades därmed från att rivas och ett  stycke kulturhistoria har bevarats för eftervärlden. Som besökare vid Snåret så  har du möjlighet att se en parstuga som bevarats i sitt ursprungliga skick  sedan 1700-talet och var bebodd in på 1900-talets början.
Läs mer…
Här hittar Du mera bilder!