Häverö prästäng

Naturreservatet Häverö prästäng ligger nordost om Hallstavik i Norrtälje kommun. Prästängen är en av de få större ängarna i Roslagen som hävdas på traditionellt sätt. Området är känt för den artrika ängsfloran och sitt vackra läge vid Roslagskusten. Förutom slåtterängarna finns lövskog, blandskog och strandängar i reservatet.
Läs mer…
Här hittar Du mera bilder!