Håknäs badplats

Badplatsen ligger på Vätö vid Norrtäljevikens norra strand i västsydvästläge. Här hittar du en sandstrand med cirka 40 meter strandlinje.
Bilder från Norrtälje