Gunnsjöns badplats

Badplatsen ligger vid sjön Gunnsjöns södra strand, i norrläge, och består av slät berghäll. Runt om badplatsen finns gott om tallskog.
Bilder från Norrtälje