Gamla Grisslehamn

Gamla Grisslehamn, eller Grisslehamn som det hette från början, är en ort på mellersta Väddös östsida och föregångare till den nuvarande orten Grisslehamn. Orten nämns i historiska handlingar första gången 1376 i samband med postgången till Finland via Åland, en verksamhet som hade mycket stor betydelse för Kronan.
Läs mer…
Här hittar Du mera bilder!