Edsbro bruk

Vid bruket tillverkades tackjärn från 1680-talet till början av 1900-talet. Brukets naturliga kraftkälla var ursprungligen vattenkraften som drev vattenhjul och blåsmaskiner m.m. Malmen rostades med gas från masugnen för att bli fri från svavel och andra oönskade ämnen.
Läs mer…
Här hittar Du mera bilder!