Björkö-Arholma söfartsmuseum

Museet innehåller huvudsakligen en representativ samling föremål från segelsjöfartens storhetstid i Björkö-Arholma.
Läs mer…
Här hittar Du mera bilder!